Wpis

środa, 10 kwietnia 2013

Jak wprowadzić nowego pracownika w strukturę firmy?

Można powiedzieć, że adaptacja nowego pracownika to ostatni etap rekrutacji. Pierwsze dni w nowej pracy mogą być stresujące, a ponieważ pracodawcy zależy na jak najszybszym przejęciu obowiązków przez świeżo zatrudnionego pracownika, skorzystaj z metod, które w tym pomogą.

Dzień, w którym nowy pracownik rozpoczyna pracę to przede wszystkim czas
na zapoznanie go z naszą firmą, krótkie przedstawienie organizacji przedsiębiorstwa, jego klientów, kontrahentów, wskazanie misji firmy oraz celów i strategii. 

Nowy pracownik powinien zostać poinformowany o sposobie, w jaki w danej firmie zwraca się do przełożonych i współpracowników. Warto również wspomnieć
o regułach, jakich powinien przestrzegać przy doborze stroju do pracy (tzw. dress code).

Następnie należy nowego pracownika szczegółowo zapoznać z zakresem obowiązków
i wyposażyć w niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon). Najlepiej już w pierwszych dniach pracy przedstawić system ocen pracowniczych oraz przedyskutować krótko
i długoterminowe cele.

Ważną informacją jest również obowiązująca w przedsiębiorstwie organizacja czasu pracy (praca w określonych godzinach lub zadaniowa, dni wolne, nadgodziny itp.), sposób wnioskowania o urlop, przywileje socjalne i zasady zwrotu wydatków poniesionych podczas podróży służbowych. 

Następnym krokiem jest zapoznanie ze strukturą firmy. Najlepiej, gdy bezpośredni przełożony lub osoba z działu HR oprowadzi nowego pracownika po siedzibie firmy
i zapozna go ze współpracownikami.  Podczas prezentacji więcej czasu trzeba poświęcić tym działom, z którymi nowo zatrudniona osoba będzie często współpracować. Najlepiej, gdy każdy z pracowników przedstawi się i powie kilka słów o sprawowanej przez siebie funkcji oraz określi w jakim zakresie będzie dochodziło do współpracy. Prezentacja taka może wyglądać np. tak:

„Nazywam się Jan Kowalski, pracuję tutaj od 3 lat, pełnię obowiązki grafika. Do moich zadań należy przygotowanie layoutu każdego numeru wydawanego przez nas czasopisma. Będziemy współpracować przy planowaniu umieszczenia reklam.”

Proces adaptacji powinien odbywać się w atmosferze otwartości, pracownik powinien zostać poinformowany, do kogo może się zwrócić w razie wątpliwości lub problemów.  Dzięki temu proces włączania nowego pracownika przebiegać będzie możliwie szybko
i bezkonfliktowo.  Ponadto takie zaopiekowanie się powoduje poczucie przynależności do firmy, wpływa na poziom motywacji pracownika, czuje się on dowartościowany, dzięki czemu jego praca jest bardziej wydajna i szybciej staje się w pełni efektywna.

Materiał opracował tomastest.eu

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
aj2013
Czas publikacji:
środa, 10 kwietnia 2013 13:59

Polecane wpisy

  • Jak stworzyć zespół idealny

    Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – to hasło, według którego działali legendarni trzej muszkieterowie. Wiedzieli, że w zespole i dobrej współpracy s

  • BUDOWANIE MOTYWACJI U PRACOWNIKÓW

     Dobra pensja, samochód służbowy, opieka lekarska czy dodatkowe ubezpieczenie – to na pewno sprawia, że pracownikowi „bardziej się chce̶

Archiwum

Zakładki

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa